About Master Phi Long Nguyen...

Phi Long has been a trainer for the Permanent Makeup Tattooing for over 20 years. His expertise has made him a very popular permanent makeup instructor. His worldwide recognition as an educator has taken him to around America and other country, such as: Canada, Germany, Japan and Vietnam where he has taught his technique to many learners and practitioners. Advancing in Permanent Makeup procedures and training other fellowship are his favorite part time. Phi Long will stand behind World of Beauty Academy in Orlando, Florida USA to train all level beginning course and advanced courses, such as 3D Hair Stroke Blending course and 3D Microblading course to other practitioners. Holding excellent standard, offering the best quality services are key formula to assure the student receive the very best training.

6111 W. Colonial Dr
Orlando, FL 32808

VÂN: 407-893-6669

HƯƠNG: 407-284-7861

QUANG: 407-284-7862

Thầy Phi Long là một giảng viên Permanent Makeup hơn 20 năm qua rất nổi tiếng. Anh đã giảng dạy tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Đức, Nhật và Việt Nam. Anh đã đào tạo cho nhiều học viên ra trường và hành nghề rất thành công. Với sự kết hợp chặc chẽ với trường World Beauty Academy tại Orlando, Florida, Philong Brows luôn có những lớp đào tạo từ căn bản tới nâng cao như:

Xâm và phun chân mày, mắt, môi căn bản bằng máy
Khắc sợi chân mày theo nét Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu
Điêu khắc tán bột lông mày với kỹ thuật rải hạt chân mày theo độ sáng tối
Kỹ thuật phun mí, mí lật tròng, mí lót, mí lụa, mắt mèo
Kỹ thuật phun môi để giữ độ bền và bóng
Tẩy xâm và sửa màu xâm cũ

Với tiêu chuẩn xuất sắc, chất lượng cao và phương thức dễ hiểu, học sinh sẽ có được một tay nghề thật giỏi khi ra trường.